Fisa de evaluare PDF Print E-mail
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA STIUBIENI
Nr. 494 / 15.02.2011
 
 
RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2010
 
Vizat,
Primar,
Ionel – Sebastian Merticariu
 
 
Numele autoritatii sau institutiei publice: PRIMĂRIA COMUNEI ŞTIUBIENI
INDICATORI
cod
RASPUNS
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Institutia dumneavoastra a elaborat şi publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2010 ?
A1
DA
 
2.Lista a fost făcută publică prin:
 
a. Afişare la sediul instituţiei
A2_1
DA
b. Monitorul Oficial al României
A2_2
-
c. Mass-media
A2_3
-
d. Publicaţiile proprii
A2_4
-
e. Pagina de Internet proprie
A2_5
-
3. Institutia d-voastra a organizat un punct de informare documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?
A3
DA
 
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2010
A4
10
B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
B1_1
0
b. modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
B1_2
0
c. acte normative, reglementări
B1_3
0
d. activitatea liderilor instituţiei
B1_4
0
e. informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
B1_5
0
f. altele (se precizează care)
B1_6
0
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat după modalitatea de soluţionarea acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil
B2_1
0
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii
B2_2
0
c.Numărul de solicitări înregistrate respinse, din motivul:
a) informaţii exceptate
B2_3
0
b) informatii inexistente
B2_4
0
c) fără motiv
B2_5
0
d) alte motivaţii (care?)
B2_6
0
d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:
a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
B2_7
0
b) modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
B2_8
0
c) acte normative, reglementări
B2_9
0
d) activitatea liderilor instituţiei
B2_10
0
e) informaţii privind aplicarea Legii nr. 544
B2_11
0
f) altele (se precizează care)
B2_12
0
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat după tipul solicitantuluiinformaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice
B3_1
0
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice
B3_2
0
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2010, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. pe suport de hârtie
B4_1
0
b. pe suport electronic
B4_2
0
c. verbal
B4_3
0
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa autorităţilor şi instituţiilor publice în anul 2010 în baza Legii nr. 544/2001
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
0
b. respinse
C1_2
0
c. în curs de soluţionare
C1_3
0
2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa autorităţilor şi instituţiilor publice în anul 2010 în
baza Legii nr. 544/2001
a. rezolvate favorabil reclamantului
C2_1
0
b. rezolvate în favoarea instituţiei
C2_2
0
c. pe rol
C2_3
0
D. Costuri
1.Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2010
D1
0
2. Suma încasată în anul 2010 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor
D2
0
 
 
 
< Prev