Minutele sedintelor PDF Print E-mail
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTIUBIENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
 
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI ŞTIUBIENI DIN DATA DE 14.05.2010
Au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 11.
Absenţi nemotivaţi – nu sunt.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare din data de 30.04.2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2009.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştiubieni a unei clădiri, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea Consiliului Local Ştiubieni nr. 17/14.05.2010 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2009, cu 11 voturi “pentru”.
2. Hotărârea Consiliului Local Ştiubieni nr. 18/14.05.2010 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern.
3. Hotărârea Consiliului Local Ştiubieni nr. 19/14.05.2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştiubieni a unei clădiri, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
Şedinţa se încheie la ora 11.30.
 
 
 
Secretarul comunei Ştiubieni,
Zvîncă Cristian
 
< Prev   Next >