Turismul PDF Print E-mail
Pentru asigurarea rezervelor de apa s-au construit iazuri pe toata valea Baseului si Ibanesei si un lac de acumulare pe teritoriul satului Negreni, comuna Stiubieni.

Acest fapt a condus la dezvoltarea acestei ramuri economice si a turismului din zona.

Reprezentativ pentru comuna noastra sunt:cele 254 ha de ape din satul Negreni, unde se practica atat pescuitul sportiv, cat si cel autohton si cele 2 iazuri din satul Ibaneasa, proprietate privata cu o suprafata totala de 90 ha unde se practica pescuitul sportiv.
 
< Prev   Next >